loader

Tính năng cao cấp

Bằng cách nâng cấp tài khoản của bạn lên cao cấp, chúng tôi có thể tận dụng tất cả các tính năng. Bạn có thể chọn một trong 4 gói khác nhau: hàng tháng, 3 tháng, 6 tháng và hàng năm. Để nâng cấp tài khoản của bạn lên cao cấp, hãy chuyển đến hồ sơ của bạn và nhấp vào nút chuyển sang cao cấp.

Ưu điểm là phí bảo hiểm;

  1. Chuyển đổi không giới hạn

  2. Quảng cáo miễn phí

  3. Tùy chọn mở rộng rộng

  4. Chuyển đổi chất lượng

  5. Tải lên kích thước tệp không giới hạn

  6. Dịch vụ hỗ trợ e-mail

Chuyển sang Premium