loader

Terms of Use

Kullanım Şartları

www.pdftoconverting.net

WEB SİTESİ MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

Satıcı : PROMAC YAZILIM DİJİTAL PAZARLAMA LTD. ŞTİ.

Adres:  Adalet mah. Manas Bulvarı No:39 İç Kapı No:3408 BAYRAKLI / İZMİR
Web Adresi: www.PDFconverting.net

E-posta: [email protected]

ALICI Adı / Soyadı,

Başlık: ……

Adres:… ..,

Telefon: ……,

E-posta:… ..

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU:

İşbu sözleşmenin konusu, Alıcı'nın Satıcı'ya ait www. Sözleşmede belirtilen niteliklere ve sözleşme bedeline sahip olan mal/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak PDFconverting.net internet sitelerinden veya +90 554 878 35 50 numaralı telefondan sipariş verilmesi. 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelerin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve ihtarlarıdır. Alıcı, satışa konu mal/hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, koşulları vb. işbu sözleşme hükümleri gereğince konu mal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgilere sahip olduğunu kabul ve beyan eder. satış ve cayma hakkı, bu ön bilgilerin elektronik iletişim ile düzenlendiğini ve ardından mal/hizmetin temel niteliklerini belirtir. Ödeme geçmişi ve fatura bilgileri www. PDFconverting.net sitesi bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

MADDE 3- SÖZLEŞME TARİHİ:

Daha önce satıcı tarafından imzalanmış olan bu iki nüsha, alıcı ………… tarafından imzalanmıştır. İmzalandı ve bir kopyası alıcının posta adresine gönderilecek.

MADDE 4- MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN YERİ VE TESLİMATI:

Mal/hizmetin alıcıya teslimi ………. teslim ………….

MADDE 5- TESLİMAT MASRAFLARI VE GİDERLERİ:

Teslimatlar Alıcıya aittir. Satıcı, siteden alışveriş yapanların bedelinin kendisine ait olacağını beyan ederse fiyat Satıcı'ya aittir. Üretme; Stokun müsait olması ve mal bedelinin Satıcı'nın hesabına geçmesinden sonra kısa sürede yapılır. Satıcı, mal/hizmeti sipariş tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde teslim eder ve bu süre içinde yazılı ek 10 (on) günlük süreyi uzatma hakkını saklı tutar. Herhangi bir mal/hizmetin bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, satıcı kaydedilen mal/hizmeti teslim etmiş sayılır.

MADDE 6- ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ:

Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek, ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo ile teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilir. Teslimden sonra özen gösterilen mal/hizmet borcu alıcıya aittir. Fatura iade edilmelidir. Mal/hizmetin tesliminden sonra, Alıcı'ya ait kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız yere Alıcı'nın kusurundan kaynaklanmaması ve ilgili banka veya finans kurulunun mal/hizmet bedelini Satıcı'ya ödememesi, Alıcı mal/hizmeti teslim ettiğini 3 (Üç) gün içinde Satıcı'ya teslim etmekle yükümlüdür. Bu durumda masraflar Alıcı'ya aittir.

MADDE 7- SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ:

Satıcı, sözleşme konusu mal/hizmetin sağlam, siparişte belirtilen niteliklere uygun, garanti belgeleri ve kullanımı ile teslim edilmesinden sorumludur. Teslimat, alıcıdan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise teslim edilmemesinden teslim edilecek kişi/kuruluş sorumlu tutulamaz. Satıcı, cayma beyannamesi ve varsa kıymetli evrakın kendisine ulaşmasını takip eden 10 (on) gün içinde mal/hizmet bedelini iade eder. Mal/hizmetin bedeli 20 (yirmi) içinde iade edilir. Haklı satıcı ile satıcı ifa süresi dolmadan alıcıya eşit kalite ve fiyatta tedarik edebilir. Satıcı, mal/hizmetin ifasının imkansız hale geldiğini düşünürse, sözleşmenin ifa süresi dolmadan alıcıya bildirimde bulunur. Ödenen bedel ve varsa belgeler 10 (on) gün içinde iade edilir. Garanti belgesi olsun ya da olmasın satılan mal/hizmetler dışında kalan ya da hasarlı veya hasar görmüş mal/hizmetler garanti talimatları dahilinde gerekli onarımı yapılmak üzere Satıcı'ya gönderilebilir, bu durumda masraflar Satıcı tarafından karşılanır. satıcı.

MADDE 8- SÖZLEŞME KONUSU MAL/HİZMETİN ÖZELLİKLERİ:

www.PDFconverting.net web sitesinde yer alan mal/hizmet tanıtım sayfasında yer alan mal/hizmetin türü ve türü, Tutarı, Marka/Modeli, Rengi ve Tüm Vergiler Dahil Satış Fiyatı ile ilgili bilgiler ve eser Ayrılmaz bir parça olarak kabul edilen faturada belirtildiği gibi.

MADDE 9- MAL/HİZMETİN FİYATI GEÇMİŞTİR:

Mal/hizmetin peşin fiyatı sipariş sonunda kargoya verilen ürün ve örnek fatura ile birlikte müşteriye gönderilen faturada mevcuttur.

MADDE 10- DÖNEM FİYATI:

Satış fiyatına göre yapılan mal/hizmetin vadesine göre fiyatı sipariş sonu müşteriye gönderilen örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

MADDE 11 FAİZ:

her yıl Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından belirlenen faiz oranı ve her halükarda %30'u geçemez. Alıcının çalıştığı bankaya karşı 13.art. sağlanmasından sorumludur.

MADDE 12- ÖDEME TUTARI:

Mal/hizmetin peşinat tutarı, sipariş sonunda postalanan ürün ve örnek fatura ile birlikte müşteriye gönderilen faturada mevcuttur.

MADDE 13- ÖDEME PLANI:

Alıcı kredi kartı ile ve taksitli alımlarda siteden seçmiş olduğu taksit yöntemi geçerlidir. Taksitli işlemlerde, Alıcı ile kart sahibi banka arasında imzalanan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi, banka ile alıcı arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. Alıcı, bankanın gönderdiği hesap özetinden de taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.

MADDE 14- CAYMA HAKKI:

Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmetin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 (yedi) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için Satıcı'ya faks, e-posta veya +90 554 878 35 50 numaralı telefona bildirimde bulunulması ve mal/hizmetin 15.Mad. ve bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan www.PDFconverting.net web sitesinde yayınlanan ön bilgilere göre, test sırasında ambalajın ve içeriğinin zarar görmemiş olması olası bir koşuldur. Bu hakkın kullanılması halinde 3. kişiye veya Alıcı'ya teslim edilen mal/hizmete ilişkin fatura aslının iadesi zorunludur. Cayma hakkına ilişkin bildirimin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde, mal/hizmet bedeli Alıcı'ya iade edilir ve mal/hizmet 20 (yirmi) gün içinde iade edilir. Fatura aslının gönderilmemesi durumunda KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler Alıcı'ya iade edilemez. Cayma hakkı nedeniyle iade edilen mal/hizmetin teslimat bedeli Satıcı tarafından karşılanır.

MADDE 15- CAYMA HAKKI İLE KULLANILAMAYACAK MAL/HİZMETLER:

Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek mal/hizmetler, hızla bozulan ve son kullanma tarihi geçen mal/hizmetler, tek kullanımlık mal/hizmetler, kopyalanabilecek her türlü yazılım ve programlar. Ayrıca her türlü yazılım ve program, DVD, DIVX, VCD, CD, MD, video kaset, bilgisayar ve kırtasiye ürünlerinde cayma hakkının kullanılması için mal/hizmetin ambalajının açılmamış, bozulmamış veya kullanılmamış olması şarttır. sarf malzemeleri (toner, kartuş, bant vb.) ve kozmetikler. Bir gereklilik var.

MADDE 16- TEMERRÜT HALI VE HUKUKİ SONUÇLARI:

Alıcının kredi kartı işlemlerinde temerrüde düşmesi durumunda kart hamili banka ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; Alıcı, masrafları ve vekalet ücretini Alıcı'dan talep edebilir ve her halükarda Alıcı'nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı geciken ifa nedeniyle Satıcı'nın zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder. borcun.

MADDE 17- YETKİLİ MAHKEME:

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ve bu değerin üzerindeki ihtilaflarda Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Tüketici Mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.

SATICI: PROMAC YAZILIM DİJİTAL PAZARLAMA LTD. ŞTİ.

ALICI Adı Soyadı: …… Tarih: ……

Switch to Premium