loader

Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

www.PDFconverting.net

VERKOOPOVEREENKOMST OP AFSTAND VAN DE WEBSITE

ARTIKEL 1- PARTIJEN VAN DE OVEREENKOMST

Verkoper : PROMAC YAZILIM DİJİTAL PAZARLAMA LTD. ŞTİ.

Adres: Adalet mah. Manas Bulvarı No:39 İç Kapı No:3408 BAYRAKLI / İZMİR
Webadres: www.PDFconverting.net

E-mail: [email protected]

Naam/Achternaam ONTVANGER,

Titel: ..........

Adres:......,

Telefoon:............

E-mail:......

ARTIKEL 2- ONDERWERP VAN DE OVEREENKOMST:

Het onderwerp van dit contract is de verkoop van de kopers van de verkopers www. PDFconverting.net-websites of de bestelling van +90 545 687 28 25 telefoon, met betrekking tot de verkoop en levering van de goederen / diensten die de kwalificaties hebben die in het contract en de prijs van het contract worden vermeld. Het zijn de rechten en waarschuwingen van de partijen in overeenstemming met de bepalingen van de wet nr. 4077 betreffende de bescherming van consumenten en de verordening betreffende de beginselen en procedures voor de toepassing van overeenkomsten op afstand. De koper, de basiskenmerken van de goederen/diensten die onderworpen zijn aan de verkoop, verkoopprijs, betalingswijze, voorwaarden enz. In overeenstemming met de bepalingen van dit contract, aanvaardt en verklaart hij dat hij alle voorlopige informatie over de goederen/diensten heeft tot verkoop en het herroepingsrecht, dat deze voorlopige informatie wordt besteld via elektronische communicatie en vervolgens de basiskwaliteiten van de goederen / diensten. Informatie over betalingsgeschiedenis en factuur op www. De site PDFconverting.net is een integraal onderdeel van dit contract.

ARTIKEL 3- CONTRACTDATUM:

Deze twee exemplaren, eerder ondertekend door de verkoper, zijn ondertekend door de koper .......... Het is ondertekend en een kopie zal naar het postadres van de ontvanger worden gestuurd.

ARTIKEL 4- LEVERING VAN GOEDEREN / DIENSTEN, LOCATIE VAN DE OVEREENKOMST EN LEVERING:

De goederen / diensten worden geleverd door de koper ....... levering aan .................< /p>

ARTIKEL 5- VERZENDKOSTEN EN KOSTEN:

Leveringen zijn eigendom van de Koper. Als de verkoper verklaart dat de prijs van de kopers op de website door hem wordt gedekt, is de prijs eigendom van de verkoper. Productie; Het wordt gedaan in een korte tijd nadat de voorraad beschikbaar is en de kosten van de goederen zijn overgemaakt naar de rekening van de verkoper. De verkoper levert de goederen / diensten binnen 30 (dertig) dagen vanaf de bestelling en behoudt zich het recht voor om de schriftelijke extra 10 (tien) dagen binnen deze periode te verlengen. Als goederen / diensten niet worden betaald of geannuleerd in bankgegevens, wordt de verkoper geacht de opgeslagen goederen / diensten te hebben geleverd.

ARTIKEL 6- VERKLARINGEN EN VERBINTENISSEN VAN DE KOPER:

De koper, de contractgoederen / diensten die vóór levering moeten worden onderzocht, verpletterd, gebroken, gescheurde verpakking, enz. Beschadigde en defecte goederen / diensten worden niet per vracht geleverd. De geleverde goederen/diensten worden als onbeschadigd en onbeschadigd beschouwd. Na de levering komt de schuld van de goederen / dienst met zorg toe aan de koper. De factuur dient geretourneerd te worden. Na de levering van de goederen / dienst is de creditcard van de koper niet te wijten aan de schuld van de koper door onbevoegde personen op oneerlijke wijze, en betaalt de relevante bank of financiële raad de prijs van de goederen / diensten niet aan de verkoper, op voorwaarde dat de koper de goederen / dienst heeft geleverd 3 ( drie) Hij is verplicht deze binnen de dag bij de verkoper te bezorgen. In dit geval zijn de kosten voor de Koper.

ARTIKEL 7- VERKLARINGEN EN VERBINTENISSEN VAN DE VERKOPER:

De verkoper is verantwoordelijk voor de levering van de contractgoederen / dienst in goede staat, in overeenstemming met de kwalificaties gespecificeerd in de bestelling, en met garantiedocumenten en gebruik. Indien de levering van de koper aan een andere persoon / organisatie moet worden verkregen, kan de te leveren persoon / organisatie niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet leveren. De verkoper retourneert de kosten van de goederen / diensten binnen 10 (tien) dagen na ontvangst van de verklaring van herroeping, en de verhandelbare documenten, indien van toepassing. De goederen/dienst worden binnen 20 (twintig) terugbetaald. Met de rechtmatige verkoper kan de verkoper de koper dezelfde kwaliteit en prijs leveren voordat de prestatieperiode afloopt. Indien de verkoper meent dat de uitvoering van de goederen/diensten onmogelijk wordt, brengt hij/zij de koper op de hoogte voordat de uitvoeringstermijn van het contract afloopt. De betaalde prijs en eventuele documenten worden binnen 10 (tien) dagen geretourneerd. De goederen / diensten die uit de goederen / diensten zijn verkocht met of zonder het garantiecertificaat of die beschadigd of beschadigd zijn, kunnen naar de verkoper worden gestuurd voor de nodige reparaties binnen de garantie-instructies, in dit geval zullen de kosten worden gedekt door de Verkoper.

ARTIKEL 8- KENMERKEN VAN DE GOEDEREN / DIENSTEN DIE ONDER HET CONTRACT VALLEN:

Het type en type van de goederen/dienst, het bedrag, het merk/model, de kleur en de verkoopprijs inclusief alle belastingen, in de informatie op de introductiepagina van de goederen/dienst op de website www.pdfconverting.net en het werk is zoals vermeld op de factuur, die als een integraal onderdeel wordt beschouwd.

ARTIKEL 9- VERLOPEN PRIJS VAN GOEDEREN / DIENSTEN:

De contante prijs van de goederen/diensten is inbegrepen in de factuur die naar de klant wordt gestuurd, samen met de voorbeeldfactuur en het product dat aan het einde van de bestelling wordt verzonden.

ARTIKEL 10- TERMIJNPRIJS:

De prijs van de goederen / diensten volgens de termijn gemaakt volgens de verkoopprijs is inbegrepen in de voorbeeldfactuur die aan het einde van de bestelling naar de klant wordt gestuurd en de factuur die met het product naar de klant wordt verzonden.

ARTIKEL 11 INTERESSE:

de rente die elk jaar door de regering van de Republiek Turkije wordt vastgesteld en in ieder geval niet meer dan 30%. De koper tegen de bank waar hij voor werkt 13.art. is verantwoordelijk voor de voorziening.

ARTIKEL 12- BETALINGSBEDRAG:

Het aanbetalingsbedrag van de goederen/dienst is opgenomen in de factuur die samen met de voorbeeldfactuur en het product aan het einde van de bestelling naar de klant wordt gestuurd.

ARTIKEL 13- BETALINGSPLAN:

Als de koper met creditcard en in termijnen koopt, is de op de site gekozen betalingsmethode geldig. Bij transacties op afbetaling zijn de relevante bepalingen van het contract ondertekend tussen de koper en de bank van de kaarthouder geldig. De betalingsdatum van de creditcard wordt bepaald door de voorwaarden van het contract tussen de bank en de koper. De ontvanger kan het aantal termijnen en betalingen ook volgen op het door de bank verzonden bankafschrift.

ARTIKEL 14- RECHT OP HERROEPING:

De koper kan zijn herroepingsrecht uitoefenen binnen 7 (zeven) dagen vanaf de levering van de contractgoederen/dienst aan hem of de persoon/organisatie op het aangegeven adres. Om gebruik te maken van het herroepingsrecht, moet de verkoper per fax, e-mail of +90 545 687 28 25 en de goederen / dienst 15e Art. en in overeenstemming met de voorlopige informatie gepubliceerd op de www. PDFconverting.net-website, die een integraal onderdeel is van deze overeenkomst, is het een mogelijke voorwaarde dat de verpakking en de inhoud ervan niet zijn beschadigd tijdens het testen. Indien van dit recht gebruik wordt gemaakt, is het verplicht om de originele factuur van de geleverde goederen/diensten aan de derde partij of de Koper te retourneren. Binnen 7 dagen na ontvangst van de kennisgeving met betrekking tot het herroepingsrecht, worden de goederen / servicekosten teruggestuurd naar de koper en de goederen / diensten binnen 20 (twintig) dagen. Als de originele factuur niet wordt verzonden, kunnen eventuele btw en andere wettelijke verplichtingen niet aan de koper worden geretourneerd. De leveringskosten van de goederen / diensten die worden geretourneerd vanwege het herroepingsrecht, zijn voor rekening van de verkoper.

ARTIKEL 15- GOEDEREN / DIENSTEN DIE NIET KUNNEN WORDEN GEBRUIKT MET HET HERROEPINGSRECHT:

Goederen/diensten die door hun aard niet kunnen worden geretourneerd, goederen/diensten die snel bederven en vervallen, wegwerpgoederen/diensten, allerlei soorten software en programma's die gekopieerd kunnen worden. Daarnaast mag de verpakking van de goederen/diensten niet geopend, intact of gebruikt zijn om gebruik te kunnen maken van het herroepingsrecht bij allerlei software en programma's, DVD, DIVX, VCD, CD, MD, videocassettes, computer en briefpapier verbruiksartikelen (toner, cartridge, tape, enz.) en cosmetica. Er is een vereiste.

ARTIKEL 16- STANDAARD TAPIJT EN DE JURIDISCHE GEVOLGEN:

In het geval dat de koper in gebreke blijft bij zijn creditcardtransacties, zal de kaarthouder rente betalen in het kader van de creditcardovereenkomst die met de bank is gesloten en aansprakelijk zijn jegens de bank. In dat geval kan de betreffende bank rechtsmiddelen aanvragen; De koper kan de kosten en het honorarium van de advocaat van de koper vragen, en in ieder geval, in het geval dat de koper in gebreke blijft als gevolg van de schuld, stemt de koper ermee in om het verlies en de schade van de verkoper te betalen aan de vertraagde uitvoering van de schuld.

ARTIKEL 17- BEVOEGDE RECHTER:

Consumentenarbitragecommissies tot de door het ministerie van Industrie en Handel aangegeven waarde, en consumentenrechtbanken zijn bevoegd in geschillen boven deze waarde. Op plaatsen waar geen consumentenrechtbanken te vinden zijn, zijn de burgerlijke rechtbanken van eerste aanleg bevoegd.

VERKOPER: PROMAC YAZILIM DİJİTAL PAZARLAMA LTD. ŞTİ.

ONTVANGER Naam Achternaam:.......... Datum:..........

Overschakelen naar Premium