loader

Premium eigenschappen

Door uw account te upgraden naar premium, kunnen we profiteren van alle functies. U kunt kiezen uit 4 verschillende pakketopties: maandelijks, 3 maanden, 6 maanden en jaarlijks. Om uw account te upgraden naar premium, gaat u naar uw profiel en klikt u op de knop overschakelen naar premium.

Voordelen van premium zijn;

  1. Onbeperkte conversies

  2. Reclamevrij

  3. Brede uitbreidingsopties

  4. Kwaliteitsconversie

  5. Uploaden van onbeperkte bestandsgrootte

  6. Ondersteuning per e-mail

Overschakelen naar Premium